Beth yw Addewid Caerdydd?

 

Mae Addewid Caerdydd yn dod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i weithio mewn partneriaeth gan gysylltu pobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith. Yn y pen draw, nod Addewid Caerdydd i’w sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn y ddinas yn cael swydd maes o law sy’n eu galluogi i gyrraedd eu potensial llawn wrth gyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

Addewid Caerdydd ar waith…

Wythnos Agor eich Llygaid

Digwyddiad gyrfaoedd ysbrydoledig sef ‘Wythnos Agor eich Llygaid’ a gynhelir ar gyfer naw ysgol gynradd clwstwr yn Haf ’17, gan gynnwys siaradwyr gwadd o ystod eang o gyflogwyr.

Newyddion

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau