Addewid Caerdydd ar waith…

Mae Addewid Caerdydd yn dod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i weithio mewn partneriaeth gan gysylltu pobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith.

Newyddion

Cyflwyniad: Academi Adeiladu ar y Safle, Caerdydd

10 am-11am, dydd Mercher 28ain Ebrill, 2021 COFRESTRWCH YMA Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc, 16 a mwy, sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa...

Cyflwyno Cyfleoedd Rhithiol i Ysgolion a Phobl Ifanc

Dydd Iau 25ain Mawrth, 10 am-11.30am Hoffai Ymrwymiad Caerdydd, Siaradwyr Ysgolion a phartneriaid eich gwahodd i ddigwyddiad rhithwir lle byddwn yn...

Mae Addewid Caerdydd yn Llogi!

Ydych chi wedi graddio yn ddiweddar ac yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i swydd?Neu a hoffai newid yn gyffredinol? Mae Addewid Caerdydd yn...

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon Mae’n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yr wythnos hon (8fed-12fed o...

Wythnos Agorwch Eich Llygaid Rhithwir Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW

Bydd wythnos a ddyluniwyd i danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o yrfaoedd ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yn digwydd am y tro cyntaf...

Cyrsiau Dysgu Oedolion Ar-lein ym mis Ionawr 2021

The Adult Learning Team have released their schedule for their adult courses that will be delivered in January 2021.

Peilot Profiadau o Waith St Teilo’s

The Cardiff Commitment, Careers Wales, First Campus and Speakers for Schools have developed an ambitious Experiences of Work Pilot with St Teilo’s...

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod...

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau