Addewid Caerdydd ar waith…

Mae Addewid Caerdydd yn dod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i weithio mewn partneriaeth gan gysylltu pobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith.

Newyddion

Cyrsiau Dysgu Oedolion Ar-lein ym mis Ionawr 2021

The Adult Learning Team have released their schedule for their adult courses that will be delivered in January 2021.

Peilot Profiadau o Waith St Teilo’s

The Cardiff Commitment, Careers Wales, First Campus and Speakers for Schools have developed an ambitious Experiences of Work Pilot with St Teilo’s...

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod...

Diweddariad Ymrwymiad Caerdydd

Roedd tîm Ymrwymiad Caerdydd eisiau diweddaru partneriaid gyda’i weithgaredd wrth inni fynd i flwyddyn academaidd newydd. Bydd eleni’n...

Awst 2020 – Cylchlythyr Arbennig Ymadawyr Ysgol

Mae cylchlythyr Addewid Caerdydd y mis hwn yn drosolwg o’r ddarpariaeth sydd ar gael i ymadawyr ysgol. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gydag...

Partneriaid Addewid Caerdydd Yn Darparu Cyfleoedd ‘Rhithiol’ I Disgyblion Yng Nghaerdydd

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau ac yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd ar y system addysg ond mae’n parhau i fod o...

Darpariaeth Ôl-16 ar gael o hyd mewn lleoliadau Chweched Dosbarth

Mae nifer o leoedd ar gael mewn lleoliadau chweched dosbarth ledled y ddinas ar gyfer mis Medi, ac anogir disgyblion sy’n cwblhau Blwyddyn 11 yr...

Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith

Mae Project Pontio Rhithwir sy’n helpu plant sy’n gadael yr ysgol gynradd i baratoi ar gyfer dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, ar...

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau