Medi 04

Academi Brentisiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Academi Brentisiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn awyddus i greu diwylliant sy’n archwilio’r cyfleoedd i bobl ddatblygu eu sgiliau, eu profiad, eu haddysg a’u cymwysterau. Rhoir addysg a llwybrau gwaith sy’n gallu bod yn hyblyg ac yn addas i bobl sydd am ychwanegu gwerth at y sefydliad drwy ddysgu a gweithio tra’n y swydd.

Gwelir prentisiaethau fel cyfle i gyflawni’r nod hwn, gan wneud y mwyaf o botensial y gweithlu drwy ymgysylltu â staff profiadol, fel eu bod nhw’n trosglwyddo eu sgiliau a’u profiadau i eraill ac yn cefnogi cyfleoedd dysgu ar bob lefel.   Y nod yw sicrhau bod y sgiliau gan staff i roi’r gwasanaethau gorau posib gyda’r claf yn ganolbwynt.

Bydd mwy o gyfleoedd i fod yn brentis dros y tair blynedd nesaf mewn meysydd traddodiadol fel ystadau a chrefftau, ac yn ymestyn i feysydd cefnogi hanfodol fel cadw tŷ, arlwyo, TG, AD a Chyllid. Bydd prentisiaethau hefyd i gefnogi meysydd clinigol fel nyrsio, gweinyddu clinigol a meysydd gwasanaethu canolog.

Am ragor o wybodaeth am yr Academi Brentisiaeth ac i drafod y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch ag Emma Bendle.

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/apprenticeship-academy

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau