Chwef 10

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon

Mae’n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yr wythnos hon (8fed-12fed o Chwefror) gyda’r thema ‘Adeiladu’r Dyfodol’, gan arddangos pwysigrwydd Prentisiaethau a sut maen nhw’n helpu i adeiladu sylfeini cryf i’r economi a’r gymdeithas yma yng Nghaerdydd, tra hefyd yn sicrhau dyfodol disglair i y Prentisiaid eu hunain.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn y Cyngor wedi penodi llawer o brentisiaid i weithio ochr yn ochr â nhw a helpu gyda gwasanaethau amrywiol.

Ar hyn o bryd mae gan dîm Addewid Caerdydd ddau brentis, Prentis Marchnata a Swyddog Prosiect. Dyma beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud am Gynllun Prentisiaeth Cynghorau Caerdydd:

Elen – “Er bod y pandemig wedi cyflwyno her newydd o weithio gartref, credaf fod y newid i weithio fwy neu lai wedi caniatáu imi ehangu fy ngwybodaeth am farchnata digidol ymhellach. Mae fy hyder wedi gwella’n fawr trwy fynychu cyfarfodydd rhithwir gyda phartneriaid mewnol ac allanol a fydd yn fy sefydlu ar gyfer fy rolau yn y dyfodol. ”

Kathryn – “Fel person anabl, roeddwn yn ei chael yn anodd iawn dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb hir. Mae’r brentisiaeth hon wedi rhoi incwm cyson i mi, sgiliau newydd a man cychwyn gwych ar gyfer gyrfa, ac mae hefyd wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi a mwy o hyder ynof fy hun a’m galluoedd. Mae’n werth ymgeisio am rôl prentisiaeth; bydd yn eich helpu i wella’ch sgiliau a dysgu pethau newydd wrth weithio tuag at gymhwyster ac adeiladu eich ailddechrau. “

Mae Rhian, Swyddog Gwybodaeth Rheoli Prentis, yn trafod ei phrofiadau a buddion y cynllun: “Rhoddodd y rôl a ddarperir drwy’r cynllun yr hyder, y cymhwyster ac ystod eang o sgiliau i mi wneud cais llwyddiannus am swydd barhaol yn fy nhîm o fewn y cyntaf. 6 mis. Mae wedi rhoi cysylltiadau i mi o fewn awdurdodau lleol, y llywodraeth a chyrff preifat a fydd yn dod yn ddefnyddiol yn fy ngyrfa. ”

Gall unrhyw un dros 16 oed, sy’n byw yng Nghymru ac nad ydynt mewn addysg amser llawn wneud cais am brentisiaeth mewn ystod eang o sectorau a chwmnïau enwog iawn, yn amrywio o ITV i Renishaw!

Fel prentis byddant yn:

  • Gweithio ochr yn ochr â staff profiadol
  • Ennill sgiliau sy’n benodol i’r swydd
  • Ennill Cymhwyster
  • Derbyn tal a tal gwyliau
  • Amser i astudio

Ymgeisiwch ar Gyfer Prentisiaeth

Os oes gan rywun rydych chi’n ei adnabod ddiddordeb mewn ceisio am rôl Prentisiaeth Cyngor Caerdydd, gallant ymweld â’r Wefan swyddi Caerdydd, lle mae 40 rôl newydd i ddewis ohonynt a gellir sefydlu rhybuddion swydd.

Fel arall gallwch chwilio am unrhyw swydd wag brentisiaeth yng Nghymru trwy Wefan Llywodraeth Cymru.

Isod mae rhestr o brentisiaethau prentisiaeth a gradd uwch gan rai o’n partneriaid busnes:

Prentisiaethau ACT

Dow Corning – Chemical Process Operator Apprenticehttps://corporate.dow.com/en-us/careers/jobs/position?jobID=R2012220

Dow Corning Maintenance Apprentice – https://corporate.dow.com/en-us/careers/jobs/position?jobID=R2012082

Tata Steel Apprenticeships (Port Talbot)

Sponsored Electrical Apprenticeships –https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54781&company=S004144968P

Laboratory Apprenticeships –

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=55121&company=S004144968P

Sponsored Mechanical Apprenticeships –

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54762&company=S004144968P

Tata Steel Apprenticeships (Newport)

Sponsored Electrical Apprenticeships

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54783&company=S004144968P

Sponsored Mechanical Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54782&company=S004144968P

Manufacturing Apprenticeship 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=55221&company=S004144968P

Higher Degree Apprenticeships

PwC – Flying Start Technology/Accounting Degree Apprenticeship Programmeshttps://www.pwc.co.uk/careers/student-careers/school-careers/our-programmes/flying-start-degrees.html

(PwC Employability Hub – They also provide virtual tools and e-learns to help develop employability skills for school leavers interested in pursuing an opportunity at PwC – https://www.pwc.co.uk/careers/student-careers/employability-hub.html )

Willmott Dixon – Project Site Management Degree Apprenticeshiphttps://www.willmottdixon.co.uk/careers/job-search/view-job/management-trainee-construction-management1

Tata Steel Higher Apprenticeships (Port Talbot)

Engineering Higher Apprenticeships ( Mechanical, Electrical and Project Controllers) https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=55001&company=S004144968P

Refractories Engineering Higher Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54935&company=S004144968P

Laboratory Higher Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=55142&company=S004144968P

Manufacturing Management Higher Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54684&company=S004144968P

Procurement Higher Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54701&company=S004144968P

Finance Apprenticeships https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=54702&company=S004144968P

Renishaw Manufacturing Engineer Degree ApprenticeshipManufacturing Engineer Apprentice (myworkdayjobs.com)

Cyfleoedd yn y Diwydiant Creadigol

  • ITV Trainee Researcher – Boom, 12 Month Fixed Term Contract – closing date 19th Feb

https://itvjobs.referrals.selectminds.com/jobs/trainee-researcher-boom-12-month-ftc-199

  • Omidaze – The Democracy Box Young Co-Creator Call Out – closing date 13th Feb

To find out more about the Cardiff Commitment team visit: cardiffcommitment.co.uk

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau