Addewid Cyflogwr

Mae Addewid Cyflogwr Addewid Caerdydd yn cefnogi’r weledigaeth bod y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn mynd i weithio mewn partneriaeth, gyda darparwyr ysgolion ac addysg, i gysylltu plant a phobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith. Yn y pen draw, nod Addewid Caerdydd yw sicrhau bod yr holl bobl ifanc yng Nghaerdydd maes o law yn cael swydd sy’n eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial, wrth gyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn gwneud addewid cyflogwr, cysylltwch â ni

    * Gofynnol

    Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

    © The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau