Addewid Cyflogwr

Mae Addewid Cyflogwr Addewid Caerdydd yn cefnogi’r weledigaeth bod y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn mynd i weithio mewn partneriaeth, gyda darparwyr ysgolion ac addysg, i gysylltu plant a phobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith. Yn y pen draw, nod Addewid Caerdydd yw sicrhau bod yr holl bobl ifanc yng Nghaerdydd maes o law yn cael swydd sy’n eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial, wrth gyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn gwneud addewid cyflogwr, cysylltwch â ni

* Gofynnol

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

Mae Addewid Caerdydd wedi ffurfio partneriaeth gyda Digital Profile er mwyn creu platfform i Gyflogwyr ac Ysgolion rannu cyfleoedd.

Gall cyflogwyr ac ysgolion gofrestru i gynnig a gwneud cais am gyfleoedd gyda golwg ar gyflwyno byd gwaith a chyfoethogi profiadau dysgu. Mae Digital Profile hefyd yn cynnig offeryn recriwtio arloesol sy’n galluogi cyflogwyr a cheiswyr gwaith i gysylltu â'i gilydd.

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau