Adnoddau Ymrwymiad Caerdydd

​​Mae partneriaethau a ffurfiwyd o dan Addewid Caerdydd yn creu adnoddau gwyddoniaeth a thechnoleg yn gymorth dysgu yng Nghaerdydd a rhanbarth De Cymru.

Caiff adnoddau eu datblygu trwy brojectau arloesol sy’n cynnwys tîm e-ddysgu Cyngor Caerdydd, athrawon o ysgolion Caerdydd, busnesau lleol a Phrifysgolion Caerdydd ac Abertawe. Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad at yr adnoddau cliciwch ar unrhyw broject isod.

 

Gall pecynnau adnoddau gynnwys:

  • Cyflwyniad i athrawon.
  • Gwersi PowerPoint.
  • Cynlluniau gwersi.
  • Adnoddau a chyfryngau eraill.

Os oes angen help arnoch i gyrchu’r cyrsiau hyn neu ddeunydd arall o Computing Unlocked cysylltwch â ni.

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

Mae Addewid Caerdydd wedi ffurfio partneriaeth gyda Digital Profile er mwyn creu platfform i Gyflogwyr ac Ysgolion rannu cyfleoedd.

Gall cyflogwyr ac ysgolion gofrestru i gynnig a gwneud cais am gyfleoedd gyda golwg ar gyflwyno byd gwaith a chyfoethogi profiadau dysgu. Mae Digital Profile hefyd yn cynnig offeryn recriwtio arloesol sy’n galluogi cyflogwyr a cheiswyr gwaith i gysylltu â'i gilydd.

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau