Ion 06

Cyrsiau Dysgu Oedolion Ar-lein ym mis Ionawr 2021

Mae’r Tîm Dysgu Oedolion wedi rhyddhau eu hamserlen ar gyfer eu cyrsiau oedolion a fydd yn cael eu cyflwyno ym mis Ionawr 2021. Cyflwynir cyrsiau trwy Dimau Microsoft felly bydd angen cyfeiriad e-bost i arwyddo.

Mae pob cwrs yn cynnwys cyflwyniad dan arweiniad tiwtor a dad-friff diwrnod olaf, gyda chefnogaeth tiwtor ar gael drwyddo draw.

Hefyd ynghlwm mae poster yn rhoi manylion enghraifft newydd y cwrs “Dewch i Lanhau”. Mae’n bosibl y gellir cynnig cyfweliad i gyfranogwyr llwyddiannus ar y cwrs hwn ar gyfer swyddi glanhau o amgylch Cyngor Caerdydd.

I archebu ar unrhyw un o’r cyrsiau, llenwch y ffurflen gofrestru atodedig. Bydd Adran 5 yn gadael ichi nodi pa gwrs (cyrsiau) y mae’r cyfranogwr yn dymuno ymuno â nhw – ar gyfer y cwrs glanhau, nodwch “Get Into Cleaning” yn adran 5.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau