Amdanom ni

Mae Addewid Caerdydd yn dod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i weithio mewn partneriaeth gan gysylltu pobl ifanc â’r ystod enfawr o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith.

Yn y pen draw, nod Addewid Caerdydd i’w sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn y ddinas yn cael swydd maes o law sy’n eu galluogi i gyrraedd eu potensial llawn wrth gyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

Cyflogwyr sydd wedi addo cymorth

Yellow Sub Geo Ltd

Golley Slater

Sweetmans and Partners

Jellagen Limited

Rio Architects

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau