Awst 14

Awst 2020 – Cylchlythyr Arbennig Ymadawyr Ysgol

Mae cylchlythyr Addewid Caerdydd y mis hwn yn drosolwg o’r ddarpariaeth sydd ar gael i ymadawyr ysgol.

Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i sicrhau bod pobl ifanc a’u teuluoedd yn gallu cyrchu amrywiaeth o gyngor a gwybodaeth, i’w helpu i benderfynu beth i’w wneud ar ôl iddynt orffen yr ysgol.

P’un a yw hyn yn mynd ymlaen i addysg bellach, cyflogaeth neu hyfforddiant – rydym am sicrhau nad oes unrhyw un yng Nghaerdydd yn cael ei adael ar ôl.

Isod fe welwch gyfeiriadur o gyngor a gwasanaethau a all ddarparu gwybodaeth am chweched dosbarth, gyrsiau coleg, hyfforddeiaethau, cyfleoedd cyflogaeth a llawer mwy.

Mae ein partneriaid yn cynnig cyngor dros y ffôn, yn bersonol trwy apwyntiad, trwy sgyrsiau gwe ac ar-lein.

Beth yw eich cam nesaf? Ni allwn aros i ddarganfod!

CardiffCommitmentPost16Newsletter- Welsh

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau