Tach 22

Caerdydd yn lansio’i Strategaeth Dinas sy’n Dda i Blant

Mae Strategaeth ‘Da i Blant’ Caerdydd wedi ei lansio yn Neuadd y Ddinas gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.

Mae hwn yn gam sylweddol tuag at gydnabod Caerdydd yn rhyngwladol fel un o Ddinasoedd Unicef Da i Blant cyntaf y DU.

Mae’n rhoi hawliau a lleisiau plant a phobl ifanc wrth wraidd polisïau, strategaethau a gwasanaethau Caerdydd, gan eu cynnwys nhw wrth wneud penderfyniadau a mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n cyfyngu ar eu cyfleoedd  bywyd.

Mae Caerdydd, ynghyd â phedair dinas a chymuned arall yn y DU, wedi bod yn gweithio gydag Unicef UK er mwyn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol fel Dinas Unicef sy’n Dda i Blant.

Wedi ei drefnu a’i gynnal gan aelodau o Fwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc Caerdydd, cynhaliwyd y lansiad ar 20 Tachwedd, gan gyd-daro â Diwrnod Plant y Byd.

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau