Cyflogwyr

Mae cyflogwyr ac ysgolion yn gweithio gyda’i gilydd i roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i lwyddo.

Sut allwch chi helpu?

Gall cyflogwyr helpu drwy gynnig:

  • Cyfleoedd mentora
  • Cymorth llythrennedd a rhifedd yn y dosbarth
  • Sgyrsiau ar yrfaoedd
  • Ymweliadau ag ysgolion
  • Gweithdai ysgrifennu CVs
  • Cyfweliadau ffug gyda gwirfoddolwyr sy’n gyflogeion
  • Lleoliadau Profiad Gwaith
  • Prentisiaethau
  • Cyfleoedd Gwirfoddoli

Sut fydd o fudd i chi?

  • Cyfleoedd i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc
  • Dangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol
  • Adeiladu galluedd y gweithlu
  • Ymwybyddiaeth o frandiau a dangos y byd busnes i genhedlaeth iau
  • Cyfleoedd i ddatblygu staff

Cyflogwyr sydd wedi addo cymorth

Stride Treglown

Boyes Rees Architects Ltd

Currie & Brown UK Ltd

Jenny Kate Ltd

Innovate Trust

Mae meithrin diddordeb plant a phobl ifanc yn eu gyrfaoedd ar gam cynnar yn bwysig ac mae annog gweithlu amrywiol o ddiddordeb mawr i mi- Llŷr, Cynhyrchydd Cyfres - Pobol y Cwm - BBC Cymru Wales - Drama
Mae Addewid Caerdydd yn cynnig y cyfle i gynyddu’r wybodaeth ac ymwybyddiaeth am y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael yn y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr- Joanna, Cyfreithwyr Cyswllt ymgyfreitha Masnachol - Blake Morgan LLP
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r ymgyrch i wella sgiliau pobl ifanc er mwyn galluogi unigolion sy’n barod i ymuno â’r byd gwaith i gyfrannu at economi Cymru a’r DU.- Jennifer, Pennaeth AD - Circle IT.
Mae Morganstone yn cefnogi cynllun Addewid Caerdydd yn gyfan gwbl ac yn ymrwymo i gynnig ystod o gyfleoedd i ysgolion Caerdydd gan gynnwys lleoliadau gwaith, cynlluniau hyfforddi, sgyrsiau am yrfaoedd, tasgau meithrin tîm, Diwrnodau Byd Gwaith ac ymweliadau â safleoedd.- Antonia, Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned - Morganstone
Drwy weithio gydag Addewid Caerdydd byddwn yn ysbrydoli pobl ifanc y genhedlaeth nesaf i ymgysylltu â rygbi a’i fusnes drwy amrywiaeth o gynigion addas at y diben, gan roi llwybr cadarnhaol drwy fywyd iddynt. - Ben, Rheolwr Rygbi Rhanbarthol - Undeb Rygbi Cymru
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

Cyflogwyr sydd wedi addo cymorth

A & M Energy Solutions Acclimatise ACT Training Admiral Group Admiral Law AECOM Aldi Stores Ltd Alun Griffiths (Contractors) Ltd Amber Energy Anaphase Store Andrew Scott Ltd ARUP Atradius Aytel Systems Ltd Bad Wolf Productions BAFTA Cymru BAM Construct UK Ltd BBC Wales Big Learning Company Blake Morgan Boom Cymru TV Ltd Bouygues UK Boyes Rees Architects Ltd Brace’s Bakery British Airways British Army BT Group Business in the Community C3SC Cadwyn HA Cancer Research Wales Capital Law/Capital People Undeb Credyd Caerdydd a'r Fro Maes Awyr Caerdydd Coleg caerdydd a’r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Cardiff Blues bws Caerdydd Castell Caerdydd Cardiff Council Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd Cardiff Marriott Hotel Prifysgol Metropolitan Caerdydd Cardiff Ski Centre Prifysgol Caerdydd Gyrfa Cymru CBI Wales Celsa CGI Chair Salons ChandlerKBS Circle IT CITB CJCH Solicitors Clarke Willmott CMB Engineering Codez Academy Conduit UK Confused.com Copa-Data UK Ltd Creative Village Cardiff Currie & Brown UK Ltd Curtins Consulting Ltd Dawnus Construction Debenhams Delio

Delivering Virtual Opportunities to Schools & Young People

Deloitte Adran Gwaith a Phensiynau DevOpGuys Ltd Digital Profile Dow Silicones UK Ltd Dr Golf Global Addysg yn Bennaf Encon Construction Ltd Euro Commercials (SW) Ltd EuroClad Ltd Eversheds Sutherland Faithful+Gould FOR Cardiff G4S Galliford Try Construction Gambit Corporate Finance GE Aviation GE Healthcare General Dynamics Glamorgan Cricket Gleeds GLL GoCompare.com Golley Slater Gorilla TV Ltd Grant Thornton Her Majesty’s Prison and Probation Service Hilton Hotel HMRC Cardiff Hoare Lea Hodge Holiday Inn Express Cardiff Airport Hunky Dory Restaurants (Trading as McDonalds)

Iamp Media Ltd

Ian Williams Limited Innovate Trust InspireTec Ltd Interserve Construction Ltd

Introduction: Onsite Construction Academy, Cardiff

IQE ISG Construction Itec Training Solutions Limited ITV Wales JCP Solicitors Jellagen Limited Jenny Kate Ltd John Lewis Kier Construction Knight Frank Knox & Wells Ltd LDMS Ltd Legal and General Legalinx Lili Waste Services Lloyds Banking Group Lovell Construction Partneriaeth dysgu, medrau ac Arloesi M.DeLacey & Sons (HOLDINGS) Ltd Metro Bank Microsoft miFuture Millennium FX Morganstone

Mother Hen Eggs

Mott MacDonald Limited NAT Group National Digital Exploitation Centre Cyfoeth Naturiol Cymru Net Support UK Ltd Network Rail Nimble Dragon Object Matrix One Million Mentors Orchard Media & Events Panasonic Parachutes Childcare Ltd Park Plaza Peacocks Phoenix Collective Wales CIC Pineshield Health & Social Care Services Plasdŵr Positif Politics Ltd Princes Limited Principality Cymdeithas Adeiladu PwC Quantum Advisory Radisson Blu Cardiff RAF Renishaw Rio Architects Royal Navy/Royal Marines & Reserves RTPI Cymru Rubicon Wales S A Brain S3 Advertising S4C Santander Savills Scott Brownrigg Screen Alliance Wales Sedgwick International UK Selco Builders Warehouse Sgil Cymru South Wales Chamber of Commerce Heddlu De Cymru Sparkles Cleaning Services Ltd Wales & West Specsavers Caerdydd Spectrum Internet SPLICE Sport Cardiff St David’s 2 Staffroom Education Ltd Stride Treglown Sweetmans and Partners Sword Security T B Davies Ltd TC Consult Ltd Techniquest Tendertec Ltd The Angel Hotel The Disabled Reviewers The Exchange Hotel The Prince’s Trust Theatr Iolo Trakcel Ltd Tramshed Tech Trojan Group TXM Plant Tŷ Hafan  Urban Habitats Vectos Viridor Croeso Cymru Tai Wales & West Elusen Ambiwlans Awyr Cymru Canolfan Mileniwm Cymru Wates Residential Welsh ICE Cenedlaethol Cymru Wilko Willmott Dixon Working Word URC Yellow Sub Geo Ltd Young Enterprise Wales Youth Hostel Association

Newyddion

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod yn chwech oed... Darllen mwy →

Diweddariad Ymrwymiad Caerdydd

Roedd tîm Ymrwymiad Caerdydd eisiau diweddaru partneriaid gyda'i weithgaredd wrth inni fynd i flwyddyn academaidd newydd. Bydd eleni'n edrych yn wahanol iawn i ysgolion ac at hynny, felly hefyd y... Darllen mwy →
Gweld pob erthygl newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau