Ebr 19

Cyflwyniad: Academi Adeiladu ar y Safle, Caerdydd

10 am-11am, dydd Mercher 28ain Ebrill, 2021

COFRESTRWCH YMA

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc, 16 a mwy, sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Oeddech chi’n gwybod bod adeiladu yn sector twf ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Oeddech chi’n gwybod bod y diwydiant adeiladu ar hyn o bryd yn profi prinder sgiliau yn genedlaethol?

Byddwn yn cynnal digwyddiad ar 28 Ebrill, 10am – 11am, er mwyn i Wasanaethau Cymorth Ieuenctid ddarganfod mwy o wybodaeth am yr Academi Adeiladu ar y Safle, Caerdydd, a sut y gall gefnogi pobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw i ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Bydd yr Academi Adeiladu ar y Safle yn rhoi cyfle i oedolion a phobl ifanc o 16 oed ennill sgiliau cyflogaeth cysylltiedig ag adeiladu a gyflwynir mewn cyfuniad o ddulliau ystafell ddosbarth ac ar-lein, gan gynnig llwybr wedi’i ariannu’n llawn i yrfaoedd yn y sector adeiladu i bobl ifanc sydd ceisio dewis arall yn lle llwybr traddodiadol y coleg. Mae’r cynllun yn cael ei redeg mewn partneriaeth â chyflogwyr, partneriaid cymorth cyflogaeth a darparwyr hyfforddiant i ddarparu profiad a mewnwelediad i’r diwydiant a chyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth a hwylusir gan yr Academi Adeiladu ar y Safle.

COFRESTRWCH YMA

Anfonwch y gwahoddiad hwn at unrhyw gydweithwyr a hoffai ddarganfod mwy o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â Joe.Cicero2@cardiff.gov.uk

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau