Chwef 20

Cyflwyniadau Gyrfaoedd British Airways

Yn ystod mis Tachwedd, darparodd British Airways y cyfle i gyflwyno i ysgolion yng Nghaerdydd sgwrs ar yrfaoedd i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith a gyrfaoedd yn British Airways gan gynnwys prentisiaethau a gwasanaethau cwsmeriaid; yn ogystal ag ateb cwestiynau myfyrwyr am weithio yn y diwydiant awyrennau.

Cyflwynodd British Airways i grwpiau o fyfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd, Ysgol Uwchradd Cathays, Coleg Cymunedol Gorllewin Caerdydd, Ysgol Uwchradd Y Dwyrain ac Ysgol Uwchradd Illtud Sant dros dridiau.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau