Maw 12

Cyflwyno Cyfleoedd Rhithiol i Ysgolion a Phobl Ifanc

Dydd Iau 25ain Mawrth, 10 am-11.30am


Hoffai Ymrwymiad Caerdydd, Siaradwyr Ysgolion a phartneriaid eich gwahodd i ddigwyddiad rhithwir lle byddwn yn archwilio sut y gall eich sefydliad gefnogi ysgolion a phobl ifanc.


COFRESTR YMA

Bydd y digwyddiad yn archwilio’r offer y gall sefydliadau eu defnyddio i ddarparu cyfleoedd fwy neu lai a sut i gynnwys pobl ifanc yn y broses.

Bydd partneriaid fel Circle IT, Pineshield Health & Social Care a’r National Digital Exploitation Center (NDEC) yn trafod y cyfleoedd y maent wedi’u darparu fwy neu lai trwy Siaradwyr Ysgolion i bobl ifanc yng Nghaerdydd a’r Brifddinas-Ranbarth.

Yn newydd i Ymrwymiad Caerdydd neu eisiau darganfod mwy am Siaradwyr Ysgolion? Ymunwch â ni i ddarganfod sut y gallwch wella cyflogadwyedd a sgiliau bywyd disgyblion Caerdydd, gan anelu at gynhyrchu gweithlu sydd â’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau sy’n diwallu anghenion cyflogwyr a’r sectorau y maent yn gweithredu ynddynt.

COFRESTR YMA

Gyda’n gilydd gallwn ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o’r cysylltiad rhwng addysg, gwaith a ffordd o fyw a chysylltiadau rhwng addysg a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau