Chwef 20

Cyfweliadau Ffug Prifysgol y Rhwydwaith SEREN

Ar 7 Tachwedd 2017, gwirfoddolodd 7 cyflogwr trwy’r fenter Addewid Caerdydd, i gefnogi Partneriaeth Caerdydd Rhwydwaith Seren mewn digwyddiad cyfweliad ffug yn Neuadd y Ddinas. Mae Rhwydwaith Seren yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r myfyrwyr mwyaf llwyddiannus i gyflawni eu potensial academaidd llawn a chael mynediad at brifysgolion mwyaf mawreddog a detholus y DU.

Heb gefnogaeth o’r fath gan gyflogwyr, ni fyddai gan y myfyrwyr y cyfleodd i baratoi ar gyfer cyfweliadau mewn prifysgol ddetholus neu at gyflogaeth yn y dyfodol.

Diben cyfweliad ffug oedd darparu cyfle i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau cyfweld mewn awyrgylch sy’n debyg i gyfweliad go iawn. Cefnogodd cyflogwyr, gan gynnwys Eversheds Sutherland, Kier Construction, Yswiriant Admiral, FOR Cardiff (Cylch Gwella Busnes Caerdydd) ac Undeb Rygbi Cymru y digwyddiad cyfweliad ffug ar gyfer y myfyrwyr.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau