Hyd 15

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod yn chwech oed neu’n hŷn). Daw’r cyfle cyffrous hwn fel un o lawer o roddion y byddwn yn eu cynnal gyda CIWW ar dudalen Facebook Addewid Caerdydd dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei darlledu trwy dudalen Facebook Addewid Caerdydd a bydd ar agor am bythefnos. I gystadlu, bydd yn rhaid i gyfranogwyr hoffi a rhannu’r post i’w tudalen, hoffi a dilyn tudalennau Addewid Caerdydd a Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a thagio o leiaf 3 ffrind.

Dilynwch y ddolen hon i gymryd rhan yn y gystadleuaeth trwy ein Tudalen Facebook (dolen)

Darllenwch y telerau ac amodau yn ofalus cyn nodi:

 

Telerau ac Amodau Rafftio Dŵr Gwyn I’r Teulu

 • Y dyddiad cau yw’r 10fed o Dachwedd (Y diwrnod yn dilyn y dyddiad gorffen arfaethedig ar gyfer y cyfnod lockdown fer)
 • Sylwch, bydd y Ganolfan Dŵr Gwyn ar gau yn ystod y cyfnod lockdown fer tan y 9fed o Dachwedd, felly dim ond pan fydd Llywodraeth Cymru yn lleddfu cyfyngiadau y gall y ganolfan ailagor
 • Mae’r wobr yn cynnwys sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn I’r Teulu yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd ar gyfer 4 o bobl.
 • Rhaid i Rafftwyr Dŵr Gwyn fod yn 6 oed neu’n hŷn.
 • Mae gweithgareddau’n ddarostyngedig i ffurflenni caniatâd meddygol, ac mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Mae cyfyngiadau lockdown lleol yn berthnasol, os ydych chi’n byw y tu allan i Gaerdydd mae dal hawl I chi gystadlu ond ni fyddwch yn gallu ad-dalu’r wobr nes bod Llywodraeth Cymru wedi codi’r cyfyngiadau.
 • Rhaid ad-dalu’r wobr cyn pen 12 mis.
 • Ni ellir ad-dalu’r wobr ac ni ellir ei chyfnewid.
 • Nid yw cludiant wedi’i gynnwys.
 • Mae archebu yn amodol ar argaeledd.
 • Gellir gweld telerau ac amodau pellach CIWW yn: www.ciww.com/forms-and-tandcs/

I gael y newyddion diweddaraf am y rhoddion newyddion a’r newyddion cyffredinol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Addewid Caerdydd:

Facebook – Cardiff Commitment https://www.facebook.com/cardiff.commitment.77

Instagram – CardiffCommitment https://www.instagram.com/cardiffcommitment/

Twitter – @CdfCommitment https://twitter.com/CdfCommitment

LinkedIn – Cardiff Commitment https://www.linkedin.com/company/cardiff-commitment

Addewid Caerdydd yw menter Cyngor Caerdydd i ddod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd, gan weithio mewn partneriaeth i gysylltu pobl ifanc â’r ystod o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith.

Yn y pen draw, nod Addewid Caerdydd yw sicrhau bod pob person ifanc yn y ddinas yn y pen draw yn sicrhau swydd sy’n eu galluogi i gyrraedd eu potensial llawn wrth gyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

 

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau