Chwef 11

Addewid Caerdydd – Wythnos Agorwch Eich Llygaid – clwstwr Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd.

Mae Wythnos Agorwch Eich Llygaid yn ddigwyddiad blynyddol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd. Nod yr wythnos yw codi uchelgais gyrfaol plant a chreu diddordeb mewn ystod eang o swyddi wrth iddynt baratoi at symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Ffoniwch Victoria Poole ar 02920 788565 i gymryd rhan


- 11/02/2019 - 15/02/2019
- 11:00 am - 3:00 pm

- Ysgol Uwchradd Sant Illtyd ac ysgolion cynradd y clwstwr.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau