Maw 09

Arbedwch y Dyddiad: Dewiswch Eich Digwyddiad Digidol yn y Dyfodol Blynyddoedd 10-13 De-ddwyrain Cymru

Mae Gyrfaoedd Cymru yn cynnal dau ddiwrnod o gyflwyniadau a gweithdai cyflogwyr byw ar gyfer Blynyddoedd 10-13. Mae sesiynau De-ddwyrain Cymru yn cael eu cynnal ar 9 Mawrth yn Saesneg a 10 Mawrth yn Gymraeg.

Bydd sesiynau’n cael eu darlledu trwy Teams Live, gweler yr amserlen hyd yn hyn isod. Byddant yn cwmpasu’r ystod o yrfaoedd sydd ar gael, y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen a chyfleoedd yn y dyfodol. Rydym yn gofyn i gyflogwyr sy’n berthnasol i ‘Sectorau Blaenoriaeth Rhanbarth Prifddinas Caerdydd’ ddarparu gweithdai byw a rhyngweithiol 45 munud gydag adrannau Holi ac Ateb byw. Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio ac ar gael i ysgolion ar gais ar ôl y digwyddiadau.

Am wybodaeth bellach e-bostiwch adrian.cole@careerswales.gov.wales

 

 

Sector Employer Welsh Language Wed 10th March 2021 Time of session
Semi-conductors Catapult 9.00am -9.45am.
Creative S4C 10.00am – 10.45am
Construction TBC 11.00am – 11.45am
Foundation Aneurin Bevan NHS Trust: community dentist 12.00pm – 12.45pm
Advanced Materials TBC 1.00pm – 1.45pm
Digital Technology Network Rail 2.00pm -2.45pm

 


- 09/03/2021
- 9:00 am - 3:00 pm

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau