Hyd 23

‘Bachu’r cyfle’ Siapio cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, Confensiwn Addysg Caerdydd – Cyngor Caerdydd

Ymunwch â ni yng Nghonfensiwn Addysg Caerdydd. Rydym yn wynebu cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ail osod ffrâm ein hymagwedd at addysg a’r cwricwlwm. Mae system addysg gref yn cynnig y sylfaen allweddol ar gyfer cymunedau bywiog a chydlynus ynghyd ag economi a chymdeithas ffyniannus.

Am ddim

I gadw lle, ffoniwch 02920 871 071


- 23/10/2018
- 4:00 pm - 7:30 pm

- Sophia Gardens Cricket Ground

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau