Tach 19

Caerdydd 2030 – ein gweledigaeth deg mlynedd ar gyfer addysg a dysgu ym mhrifddinas Cymru

Cadwch le yma erbyn 25 Hydref 2019

Ar ddydd Mawrth 19 Tachwedd bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal digwyddiad mawr yn Neuadd y Ddinas i lansio gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yn y ddinas.

Byddwn yn dod â phlant a phobl ifanc, arweinwyr ysgolion, llywodraethwyr, athrawon a thimau ysgol ynghyd, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol o bob rhan o’r ddinas i ddathlu ein llwyddiant gyda’n gilydd cyn lansio gweledigaeth Caerdydd 2020, ac i rannu ein dyhead ar gyfer y dyfodol.

Dan arweiniad pobl ifanc, bydd y digwyddiad hwn yn y nodi cam nesaf y daith gwella addysg yng Nghaerdydd, gan danlinellu ein hymrwymiad parhaus i wneud ‘Addysg yn Bwysig i Bawb’.

Amserlen y Digwyddiad:

15:30 – 17:30

  • Marchnad o hyd at 50 arddangoswr o addysg a phartneriaid ehangach
  • Rhwydweithio a lluniaeth

Dau Seminar rhwng 15:45 a 17:30

Yr Athro Mick Waters

  • Ail-ddychmygu system addysg y dyfodol

Rhagor o wybodaeth i ddod. Gallwch gofrestru ar y diwrnod.

17:45 – 19:00

Sesiwn Lawn gan blant a phobl ifanc sy’n cynnwys:

  • Agoriad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas
  • Cyflwyno Gweledigaeth 2030 Caerdydd
  • Fideo Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2030
  • Cystadleuaeth Plant Caerdydd 2030 cyflwyniad o wobrau

·         Diweddglo – perfformiad ysgol


- 19/11/2019
- 3:30 pm - 7:00 pm

- City Hall Gorsedd Gardens Rd, Cardiff, CF10 3ND

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau