Chwef 18

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd Chwefror 18ed – Chwefror 21ain 2021

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn ysbrydoli ac addysgu ym mhrifddinas Cymru. Rydyn ni’n arddangos gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ac yn eu cyfuno â’r brifddinas. Bydd yr ŵyl bedwar diwrnod yn cael ei chynnal o fewn llyfrgelloedd, caffis, tafarnau ac ar hyd strydoedd gyda digwyddiadau dirgel i’w darganfod.

Ein hamcan yw dathlu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, a’r ffordd maent yn effeithio ein bywydau bob dydd. Rydym yn dod â’r wyddoniaeth i chi gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n sicr o’ch diddanu a’ch addysgu.

Hwb ar gyfer ymchwil gwyddonol a chyfathrebwyr gwyddoniaeth fyd-enwog yw Caerdydd. Wrth ddilyn ein map trwy’r ddinas, cewch ddysgu rhywbeth newydd o’r ymchwilwyr a chyfathrebwyr gorau ein hardal leol.


- 18/02/2021 - 21/02/2021
- All Day

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau