Hyd 12

CWRS ENTREPRENURIAETH AM DDIM AM BYTHEFNOS – Ysgol Fusnes Pop Up a Gwasanaeth Mewn I Waith Cyngor Caerdydd

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod yr Ysgol Fusnes Dros Dro yn ôl eto eleni! Mae Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd yn darparu cwrs entrepreneuriaeth pythefnos AM DDIM mewn cydweithrediad â’r Ysgol Fusnes Dros Dro.   Mae’r digwyddiad ar AGOR I BAWB, cwsmeriaid y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith a thu hwnt. Mae angen eich help arnom i hyrwyddo’r digwyddiad gwych hwn. Gweler y cyfathrebu isod:    A oes gennych syniad busnes neu hoffech chi fagu’r hyder a dysgu sut y gallwch roi cynnig ar syniad busnes? Neu efallai yr hoffech droi eich diddordeb yn fenter fusnes? Mae gan y rhan fwyaf ohonom syniadau o ran gwneud arian ychwanegol ond weithiau dydyn ni ddim yn rhoi cynnig arni rhag ofn na fydd yn llwyddiannus.    Mae’r Ysgol Fusnes Dros Dro wedi helpu dros chwe mil o bobl i roi cynnig ar eu syniadau gyda dull HOLLOL WAHANOL o ymdrin â busnes y credwn y byddwch yn ei hoffi – felly byddan nhw’n cynnal cwrs rhithwir ar-lein i chi ddysgu popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau arni. Byddan nhw’n dangos i chi sut i ddechrau busnes heb arian, creu gwefan wych am ddim, sut i ddechrau marchnata a gwerthu eich syniad busnes a llawer mwy ond mae lleoedd yn brin felly trefnwch nawr fel nad ydych chi’r cyfle! Dyddiad – 12 Hydref am bythefnos (dydd Llun i ddydd Gwener).Amser – 10am – 3pm Lleoliad –  Yn rhithwir ar Zoom  Beth i’w wneud nesaf…

  1. Cliciwch y ddolen hon i gael gwybod mwy neu drefnu eich lle AM DDIM: https://events.popupbusinessschool.co.uk/CardiffOctober2020

 

  1. Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu – dydyn ni ddim eisiau i unrhyw un golli’r cyfle i fanteisio ar y CWRS A’R DIGWYDDIAD AM DDIM hwn.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o Dîm Cyswllt Cyflogwyr Cyngor Caerdydd yn: CyswlltCyflogwyr@caerdydd.gov.uk

 

***RHANNWCH GYDA PHAWB FYDDAI Â DIDDORDEB AC A FYDDAI’N ELWA O FYNYCHU’R DIGWYDDIAD***.


- 12/10/2020 - 23/10/2020
- 10:00 am - 3:00 pm

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau