Awst 05

Cyffordd – Ysgol Haf Celfyddydau Ieuenctid

Y cyfle – Ydych chi’n 14 – 25 oed ac â diddordeb mewn gwneud gwaith perfformio byw?

Rydym yn chwilio am ddarpar bobl:

Cerddorion – Actorion – Symudwyr – Awduron – Dylunwyr – Cantorion – Perfformwyr Syrcas – Technegwyr – Rheolwyr Llwyfan – Artistiaid Llafar – Dawnswyr

Bydd JUNCTION yn dod â phobl ifanc o bob cwr o Gaerdydd at ei gilydd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, gan greu darn gwreiddiol o waith – ymarfer yn Neuadd Dewi Sant a’i berfformio i’r cyhoedd yn The New Theatre. Mae croeso mawr i bob lefel o brofiad a gallu.

Dyddiadau ymarfer: 5 i 9 Awst (Neuadd Dewi Sant)

Perfformiad gyda’r nos: 10 Awst, 7.30pm (Theatr Newydd)

Arweinir yr ysgol haf gan artistiaid o Gerdd Gymunedol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Citrus Arts and Arts Active a’u cyfarwyddo gan James Williams.

AM DDIM i fynychu – croeso i bawb – mae ymrwymiad yn hanfodol

https://www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk/beth-sydd-ymlaen/cyffordd-ysgol-haf-y-celfyddydau-ieuenctid/


- 05/08/2019 - 09/08/2019
- 10:00 am - 4:00 pm

- St David's Hall

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau