Maw 03

Cyflwyniad i’r Diwydiant Seiberddiogelwch yng Nghymru

Cyflwyniad i’r Diwydiant Seiberddiogelwch yng Nghymru

Dydd Mercher 3ydd Mawrth, 5 pm-6pm

Cliciwch Yma i Gofrestru

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae hacwyr yn ei wneud mewn gwirionedd?

Neu sut rydyn ni’n sicrhau bod yr holl dechnoleg yn ddiogel ac yn rhedeg yn esmwyth, o awyrennau yn yr awyr i drenau ar lawr gwlad?

Ydych chi erioed wedi poeni am fygythiadau diogelwch cerbydau ymreolaethol, neu sut mae rhwydwaith yn cael ei sefydlu mewn gwirionedd?

Cliciwch Yma i Gofrestru

Seiberddiogelwch yw’r sector sy’n darparu’r atebion i’r cwestiynau hyn ac mae’n tanseilio cymaint o ddiwydiannau yng Nghymru, efallai na fyddwch hyd yn oed yn sylweddoli ei fod yn berthnasol i’ch dyheadau yn y dyfodol.

Ar 3 March, 5 pm-6pm, bydd yr * NDEC yn eich helpu i ddelweddu maint y cyfleoedd cyflogaeth ac addysgol o fewn seiber yma, ac yn eich ysbrydoli i ystyried ei ran yn eich dyfodol, trwy daflu goleuni ar yr hyn y mae’n ei olygu .

Cliciwch Yma i Gofrestru

P’un a ydych chi eisiau awgrymiadau ar sut i fynd i mewn i’r diwydiant, cyngor ar ble i astudio, neu ddim ond i ddarganfod mwy am seiberddiogelwch, cofrestrwch isod.


Anfonir dolen Timau Microsoft atoch trwy e-bost ddydd Mawrth 2 Mawrth 2021.

* Mae’r Ganolfan Camfanteisio Digidol Genedlaethol yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, y cwmni technoleg Thales a Phrifysgol De Cymru, i ddarparu canolfan rhagoriaeth seiber i Gymru. Wedi’i leoli yn Ebbw Vale, mae’r ganolfan yn cefnogi twf digidol ar draws Cymoedd Cymru a thu hwnt, wrth hyrwyddo’r sector seiber fel llwybr cyflogaeth ac addysg.


- 03/03/2021
- 5:00 pm - 6:00 pm

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau