Ion 14

Cyrsiau Dysgu i Weithio

Datblygu sgiliau i’w defnyddio yn y gweithle a helpu pobl i symud ymlaen i addysg uwch, hyfforddiant neu wirfoddoli.

Mae’r cyrsiau sydd wedi’u rhestru wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u dylunio i gefnogi unigolion cymwys i ddychwelyd i gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg bellach. Mae unigolion cymwys yn cynnwys y rheini nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth a’r rheini sy’n 50+ oed nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar 029 2087 2030 neu e-bostiwch cprescott@caerdydd.gov.uk, hschindler@ caerdydd.gov.uk neu MTanner@ caerdydd.gov.uk

 

2018-2019 – TERM 2 – brochure W


- 14/01/2019 - 18/01/2019
- All Day

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau