Ion 30

Dechrau Diogelu

Ydych chi’n nabod rhywun sy’n chwilio am yrfa mewn diogelwch?

Mae’r digwyddiad cofrestru Dechrau Diogelu yn digwydd ym Mhafiliwn Butetown ddydd Mercher 30 Ionawr 12pm-3pm gyda sesiwn wybodaeth, cyfleoedd profiad gwaith a hyfforddiant diogelwch gyda sicrwydd o gyfweliadau swydd!

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Jaffrin Khan drwy ffonio 07971072609 neu e-bostio jaffrin.khan@caerdydd.gov.uk


- 30/01/2019
- 12:00 pm - 3:00 pm

- Pafiliwn Butetown

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau