Tach 20

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Gyrfa Cymru

Wedi ei drefnu gan Gyrfa cymru a’i noddi gan Ymrwymiad Caerdydd, mae’r digwyddiad wedi ei anelu at ddisgyblion 14-18 oed a myfyrwyr addysg bellach o Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Merthyr a Rhondda Cynon Taff. Bydd cyfle i ddisgyblion glywed gan rai o sefydliadau creadigol mwyaf Cymru gan gynnwys y BBC, ITV Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Coleg Cerdd a Drama Cymru a llawer iawn mwy.


- 20/11/2018
- 10:00 am - 2:30 pm

- Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau