Awst 02

Digwyddiad Pontio Swyddi a Hyfforddiant

Diwrnod Pontio Cyngor Caerdydd Awst 2ail 2019

Mae Gwasanaeth Cyngor i Waith a Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd yn cynnal diwrnod pontio ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ddydd Gwener 2 Awst rhwng 11am a 3pm.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys adloniant ar ffurf sesiynau blasu rhyngweithiol sy’n seiliedig ar dechnoleg yn ogystal â’r cyfle i adeiladu drôn ac ennill gliniadur. Bydd cyflogwyr ac asiantaethau cefnogi wrth law hefyd i drafod cyfleoedd gyrfa, hyfforddiant cysylltiedig â gwaith a gwirfoddoli.

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb sy’n gadael yr ysgol o bob rhan o’r ddinas ac mae’n rhydd i fynychu.


- 02/08/2019
- 11:00 am - 3:00 pm

- Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau