Hyd 03

Ffair Swyddi Butetown

Mae’r Ffair Swyddi ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed sy’n chwilio am waith. Bydd nifer o fynychwyr wedi cael hyfforddiant cwsmeriaid achrededig ac yn cyrraedd gyda CVs, yn barod i gwrdd â chyflogwyr i drafod cyfleoedd cyflogaeth. Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd ac asesu cyflogeion posibl wyneb yn wyneb cyn ymgymryd â’r broses recriwtio ffurfiol.


- 03/10/2018
- 12:00 pm - 4:00 pm

- Butetown Pavilion

No Categories

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau