Tach 21

Ffair Swyddi Caerdydd

Mae’r Ffair Swyddi yn ffordd wych o siarad â chyflogwyr posibl wyneb yn wyneb. Gallwch gofrestru â chyflogwyr am swyddi, casglu gwybodaeth ar gyflogwyr, gofyn cwestiynau, ymgeisio am swyddi, neu hyd yn oed gael cyfweliad bach ar y diwrnod.


- 21/11/2018
- 10:00 am - 2:00 pm

- City Hall

No Categories

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau