Hyd 05

Gweithdy Magu Hyder

Cwrs undydd, a arweinir gan ddysgwyr, yn canolbwyntio ar chwalu rhwystrau’n gysylltiedig â diffyg hunan-barch a rhoi’r gallu i ddysgwyr feithrin eu hyder.

am ddim

Y Llyfrgell Ganolog  Rhif 02920871071

 


- 05/10/2018
- 9:30 am - 3:00 pm

- Central Library Floor 4

No Categories

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau