Maw 08

Gyrfa Cymru Digwyddiad Gyrfaoedd ‘Prentisiaethau’n Gweithio’

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Prentisiaethau yn y gwanwyn. Digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol yw hwn sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc am amrywiaeth o gyfleoedd yn ymwneud â phrentisiaethau a Hyfforddiaethau ar draws ystod eang o sectorau. Mae’n cael ei gynnal yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd; un o brif ganolfannau digwyddiadau Caerdydd.

Wedi’i drefnu gan Gyrfa Cymru, mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at ddisgyblion ysgol blwyddyn 10, 11 a Chweched dosbarth a myfyrwyr colegau Addysg Bellach o Gaerdydd a Bro Morgannwg.

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i siarad â rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru gan gynnwys GE Aviation, Kier Construction, NHS, Hilton Hotels, Royal Air Force, Royal Navy a Gwasanaeth Tân De Cymru

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Adrian Cole yn adrian.cole@careerswales.com neu ar 07931166727.


- 08/03/2019
- 10:00 am - 2:30 pm

- Stadiwm Dinas Caerdydd

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau