Mai 10

Microsoft – Wythnos Profiad Gwaith

Mae Microsoft yn lansio eu ‘Wythnos Profiad Gwaith’, rhwng 10 a 13 Mai 2021. Bydd myfyrwyr ym mlynyddoedd 9 a 10 yn gallu cael mewnwelediadau gwerthfawr am yr hyn y mae Microsoft yn ei wneud, pa rolau sydd gan y cwmni i’w cynnig i’r rheini mewn gyrfaoedd cynnar a chael cyfle i ymgysylltu â Academi Xbox a gynhelir gan Ganolfan Profiad Microsoft i ddysgu mwy am fyd hynod ddiddorol datblygu gemau.

 

Dros gyfnod o 4 diwrnod, bydd myfyrwyr yn plymio’n ddwfn i ganol Microsoft, gan brofi’r diwydiant technoleg hynod ddeinamig sy’n ceisio helpu i gwrdd â 6ed Meincnod Gatsby o brofi gweithleoedd. Pa ffordd well o wneud hynny na gyda Microsoft? Bydd setup cwbl rithwir yn caniatáu i fyfyrwyr gyrchu ein Wythnos Profiad Gwaith naill ai o ystafelloedd dosbarth neu o gysur eu cartref eu hunain.

Beth i’w ddisgwyl …
Yn y rhaglen 4 diwrnod, bydd pob myfyriwr yn cwblhau:

• Plymio’n ddwfn i ddatblygiad gemau gan Xbox Academy a Rare Gaming
• Gweithgareddau profiad gwaith diwydiant
• Sesiynau adeiladu proffil LinkedIn
• Amrywiol weithgareddau Gyrfaol Cynnar
• Gweithdai sgiliau cyfweld.

Os yw’ch myfyrwyr neu’ch plant yn dymuno bod yn rhan o’n Wythnos Profiad Gwaith, cofrestrwch eich diddordeb gyda ni yn AskEduUK@Microsoft.com gyda nifer o fynychwyr.


- 10/05/2021 - 13/05/2021
- All Day

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau