Rhag 06

Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio! – digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc o’r amrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau / Prentisiaethau Uwch ar draws ystod eang o sectorau.


Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at ddisgyblion ysgol blwyddyn 10, 11 a Chweched dosbarth, myfyrwyr colegau Addysg Bellach a rhieni o Gaerdydd, Penybont, RCT, Merthyr, Caerffili, Casnewydd a Bro Morgannwg.


- 06/12/2019
- 10:00 am - 6:00 pm

- Neuadd y Ddinas

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau