Gorff 23

Prince’s Trust Cymru Get into Hospitality

Ydych chi’n 18-30? Yn chwilio am waith?

Get into Hospitality Gorffenaf 25ain Awst 1af , Caerdydd

Diwrnod Blasu/Dewis: Gorffennaf 23ain

Byddwch yn cyfarfod pobl newydd yn ogystal ag ennill profiad gwaith. Byddwn hefyd yn eich helpu i lunio eich CV.

Bydd hyn nid yn unig yn rhoi hwb i’ch hyder a’ch cyflogadwyedd, ond hefyd yn rhoi’r cyfle i chi elwa wrth dderbyn cefnogaeth un o’n mentoriaid i’ch arwain trwy eich camau nesaf.

  • Ennil Cymwhyster Level 2 yn Bwyd a Hylendid, a hyfforddiant gwasanaeth i gwesmeriaid a chyflogadwyedd
  • Dim effaith ar fudd-daliadau
  • Hybu sgiliau cyflogadwyedd
  • Cefnogaeth dros gyfnod o hyd at 6 mis
  • Telir costau teithio

Er mwyn ymuno â’r cwrs neu i ddod o hyd fwy o wybodaeth: Chwiliwch am ‘Prince’s Trust Cymru’ Tecstiwch ‘Call me’ i 07983 385 418 Ffoniwch am ddim ar 0800 842 842 E-bostiwch: outreachwales@princes-trust.org.uk


- 23/07/2019
- 10:00 am - 4:00 pm

- Glamorgan County Cricket Club

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau