Gorff 30

Prince’s Trust Cymru – Get Started with Sport Diwrnod Blasu/Dewis

Ydych chi’n 16-25? Yn chwilio am waith?

Get Started with Sport

Awst 5ed 9fed , Caerdydd

Diwrnod Blasu/Dewis: Gorffennaf 30ain

Byddwch yn cyfarfod pobl newydd yn ogystal ag ennill profiad gwaith. Byddwn hefyd yn eich helpu i lunio eich CV.

Bydd hyn nid yn unig yn rhoi hwb i’ch hyder a’ch cyflogadwyedd, ond hefyd yn rhoi’r cyfle i chi elwa wrth dderbyn cefnogaeth un o’n mentoriaid i’ch arwain trwy eich camau nesaf.

  • Ennill sgiliau newydd mewn amrywiaeth o chwaraeon
  • Dim effaith ar fudd-daliadau
  • Hybu sgiliau cyflogadwyedd
  • Telir costau teithio

Er mwyn ymuno â’r cwrs neu i ddod o hyd fwy o wybodaeth: Chwiliwch am ‘Prince’s Trust Cymru’ Tecstiwch ‘Call me’ i 07983 385 418 Ffoniwch am ddim ar 0800 842 842 E-bostiwch: outreachwales@princes-trust.org.uk


- 30/07/2019
- 10:00 am - 4:00 pm

- Cardiff City House of Sport

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau