Hyd 10

Skills Cymru – Gyda’r Hwyr

SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Cymru. Mae’r digwyddiad wedi ei anelu at fyfyrwyr ym mlynyddoedd 10, 11, 12 ac 13 yn ogystal â’u rhieni ac athrawon.

Bydd dros 100 o gwmniau a sefydliadau yno i’ch ysbrydoli a’ch annog chi wyneb yn wyneb ac i ddweud wrthych am yrfaoedd efallai nad ystyrioch o’r blaen. Bydd hyn yn cynnwys cyflogwyr â chanddynt gyfleoedd swyddi a phrentisiaethau, colegau a phrifysgolion, a

Sefydliadau o’r sector yrfaoedd all eich cynorthwyo i ddeall ,yr hyn sydd angen i chi ei wneud i ddilyn gyrfa’ch breuddwydion. 


- 10/10/2018
- 4:00 pm - 6:30 pm

- Motorpoint Arena

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau