Hyd 10

Sgiliau Cymru

Sgiliau Cymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Cymru, wedi’u targedu at ddisgyblion Blynyddoedd 10-13, rhieni/gwarcheidwaid ac athrawon. Bydd mwy na 100 o gwmnïau a sefydliadau yno yn cynnig cyfleoedd swyddi a phrentisiaethau ynghyd â gwybodaeth am ddewisiadau gyrfaol.

 

 


- 10/10/2018
- 9:30 am - 3:00 pm

- Motorpoint Arena

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau