Medi 28

Trust Talks – Trust yn Trafod: Entrepreneurial Mind set – Meddwl Entrepreneuraidd

Mae The Prince’s Trust mewn partneriaeth â hyb datblygu entrepreneuraidd NatWest yn cynnal Trust Talks –Trust yn Trafod ddydd Gwener 28 Medi, 10am – hanner dydd. Bydd Rony Seamons o hyb datblygu entrepreneuraidd NatWest Cymru yn cynnal gweithdy ar sut mae’r meddwl yn effeithio ar ein hymddygiad entrepreneuraidd. Mae’r gweithdy i bobl ifanc rhwng 18 a 30 oed sy’n ystyried hunan gyflogaeth neu ddatblygu eu busnes presennol.


- 28/09/2018
- 10:00 am - 12:00 pm

- NatWest Accelerator Hub

No Categories

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau