Chwef 10

Ysgol Uwchradd Gatholig St Illtyd – Wythnos Agor Eich Llygaid

Mae Wythnos Agor Eich Llygaid yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn rhai o’n hardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghaerdydd. Cynlluniwyd yr wythnos i godi dyheadau gyrfa’r plant wrth iddynt baratoi i symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Trwy gydol yr wythnos bydd y disgyblion (blynyddoedd 6 a 7) yn clywed gan ystod eang o fusnesau gyda’r nod o danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o alwedigaethau. Gan ddefnyddio cysylltiadau a grëwyd trwy Ymrwymiad Caerdydd, bydd Wythnos Open Your Eyes yn gweld mwy o fusnesau a sefydliadau yn cymryd rhan yn raddol, yn ymweld â mwy o ysgolion ac yn codi dyheadau ymhlith plant yn y ddinas.

  • Ysgol Uwchradd Gatholig St Illtyd, Newport Road, Rumney, Caerdydd, CF3 1XQ
  • St. Peter’s R.C. Ysgol Gynradd, Southey St, Caerdydd CF24 3SP
  • Ysgol Gynradd St John Lloyd R.C, Cemaes Crescent, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1TA
  • Ysgol Gynradd Gatholig St Cadoc, Shaw Close, Llanrumney, Caerdydd, CF3 5NX
  • Ysgol Gynradd R. Alban St Alban, Mona Place, Tremorfa, Caerdydd, CF24 2TG

Os hoffech chi gefnogi neu ddarganfod mwy o wybodaeth, cysylltwch â victoria.poole@cardiff.gov.uk.


- 10/02/2020 - 14/02/2020
- 11:00 am - 3:00 pm

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau