Rhag 10

Mae Wythnos Agor Eich Llygaid yn dal i dyfu

Bu rhai o enwau mwyaf busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ymweld ag ysgolion yng ngogledd Caerdydd fel rhan o Wythnos Agor Eich Llygaid ddiweddaraf.

Dyma’r 4th Wythnos Agor Eich Llygaid, ond y tro cyntaf iddi ddod i Ysgol Uwchradd Corpus Christi ac ysgolion cynradd yr ardal.

Ar y cyd, aeth 25 busnes a sefydliad o Gaerdydd a’r ddinas-ranbarth ehangach i bum ysgol gynradd i siarad â disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6, yn ogystal â myfyrwyr Blwyddyn 7 yn ysgol Corpus Christi.

Mae Wythnosau Agor Eich Llygaid wedi eu cynllunio i ehangu dyheadau gyrfaol plant wrth iddyn nhw baratoi at symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Peth o’r ymateb i Wythnos Agor Eich Llygaid ddiweddaraf

Dywedodd Miss Fairchild, athrawes Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff: “Bu hi’n wythnos wych ac yn gyfle arbennig i’r plant gael dysgu rhagor am y gwahanol yrfaoedd a swyddi mewn diwydiannau.”

Dywedodd Claire Griffiths, o Pentan Architects, a siaradodd yn Ysgol Gynradd Gatholig y Teulu Sanctaidd: “Roedden ni’n frwdfrydig am gymryd rhan yn wythnos ‘Agor Eich Llygaid’ oherwydd rydyn ni eisiau annog pobl ifanc i ddod i’r sector adeiladu, eu hysbrydoli gan yr hyn y gallent ei gyflawni a’u gwneud yn ymwybodol o’r amryw rolau sydd ar gael.”

Dywedodd Suzanne Williams, Pennaeth Ysgol Gynradd Gatholig Santes Bernadette: “Mae wythnos Agor Eich Llygaid wedi rhoi cipolwg ar fyd gwaith i’r plant, nad oedden nhw wedi sylweddoli sy’n bodoli. Roedd yn werthfawr iddynt ddarganfod diwydiannau a swyddi gwahanol i’r rhai traddodiadol y maen nhw’n gyfarwydd â nhw. Bu’r plant yn frwdfrydig dros ddysgu mwy a holi’r ymwelwyr a ddaeth.”

Rhyfeddu at Agor Eich Llygaid

Dywedodd Alice, sydd ym Mlwyddyn 5 ysgol gynradd Santes Bernadette, mai ei hoff ymwelydd oedd yr un a ddaeth o Glwb Criced Morgannwg oherwydd y dysgodd nad chwarae criced yn unig maen nhw’n wneud yno, mae pobl yn gweini bwyd ac yn gwneud llawer o swyddi eraill heblaw am chwarae criced. Uchafbwynt i Alice oedd gwisgo’r crysau criced y bu tîm Criced Morgannwg yn eu gwisgo gynt!

Ysbrydoli

Bu Joey o flwyddyn 5 wrth ei fodd â’r ymweliad gan Radisson Blue. Dysgodd eu bod yn cynnig bwyd BENDIGEDIG, bod 21 llawr a 215 ystafell!

Mae’n bryd bod yn greadigol

Ym mlwyddyn 6, roedd Heidi a Rhys yn cytuno mai eu hoff ymweliad oedd un Bad Wolf Productions. Dysgon nhw bod nifer o swyddi yn y busnes hwn, nid actio yn unig. Mae dylunwyr, gweithredwyr camera, cerddorion a chlapwyr hyd yn oed!

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau