Chwef 15

Miliwn Mentor

Yr wythnos hon llofnododd @onemillionmentors yr addewid @CdfCommitment gyda’r Cyng. Huw Thomas gan ymrwymo i gynnig profiadau mentora o safon i bobl ifanc ledled y Ddinas – partneriaeth gyffrous dros ben a fydd dod â budd i i fyd busnes a chymunedau

Mae 1MM wedi cael llwyddiant mawr gydag ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid yn West Midlands Lloegr ac ardal Manceinion Fwyaf. Mae’r gwaith da hwn wedi denu llawer o sylw, ac mae corff cyllido Ysbryd 2012 wedi ei gefnogi ac maen nhw’n awyddus iawn i weld y gwasanaeth yn cael ei gyflwyno’n llwyddiannus yng Nghaerdydd!

Mae Richard Jones o Datblygu Economaidd newydd gael ei benodi’n Rheolwr Rhanbarthol 1MM yng Nghymru.  Byddai wrth ei fodd petaech chi’n ymuno â’r rhaglen gyffrous a gwerthfawr hon a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau rhywfaint o hyfforddiant ar-lein, dod i un o’r gweithdai bywiog rhyngweithiol a rhoi awr yn unig y mis i helpu person ifanc o Gaerdydd i gyflawni ei lawn botensial.

I ddysgu mwy am Addewid Caerdydd, ewch i addewidcaerdydd.co.uk a dilynwch @AddewidCdydd ar Twitter.

Mae’n wybyddus y gall mentora pobl ifanc helpu i newid eu bywydau, ochr yn ochr ag ymdrechion rhieni ac athrawon. Nid oes angen neilltuo llawer o amser, dim ond awr y mis am 6-12 mis, a gall y berthynas fod yn allweddol i ehangu gorwelion, cyfleoedd a rhwydweithiau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o 1MM, ystyriwch y canlynol: 

Cofrestru’n fentor (llai nag 1 funud o waith):  Dolen Gofrestru Mentoriaid Caerdydd

 Dod i’r gweithdy mentoriaid nesaf:  Dolen Gofrestru Gweithdy Mentoriaid

Dyma fideo byr i roi blas i chi ar ein gwaith: Dolen 

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau