Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Gweld yr holl ddigwyddiadau

Cysylltwch â ni gyda manylion digwyddiadau sydd ar y gweill.

Newyddion

Mae Addewid Caerdydd yn Llogi!

Ydych chi wedi graddio yn ddiweddar ac yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i swydd?Neu a hoffai newid yn gyffredinol? Mae Addewid Caerdydd yn...

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon

Addewid Caerdydd ar Waith yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau hon Mae’n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yr wythnos hon (8fed-12fed o...

Wythnos Agorwch Eich Llygaid Rhithwir Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW

Bydd wythnos a ddyluniwyd i danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o yrfaoedd ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yn digwydd am y tro cyntaf...

Cyrsiau Dysgu Oedolion Ar-lein ym mis Ionawr 2021

The Adult Learning Team have released their schedule for their adult courses that will be delivered in January 2021.

Peilot Profiadau o Waith St Teilo’s

The Cardiff Commitment, Careers Wales, First Campus and Speakers for Schools have developed an ambitious Experiences of Work Pilot with St Teilo’s...

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod...

Diweddariad Ymrwymiad Caerdydd

Roedd tîm Ymrwymiad Caerdydd eisiau diweddaru partneriaid gyda’i weithgaredd wrth inni fynd i flwyddyn academaidd newydd. Bydd eleni’n...

Awst 2020 – Cylchlythyr Arbennig Ymadawyr Ysgol

Mae cylchlythyr Addewid Caerdydd y mis hwn yn drosolwg o’r ddarpariaeth sydd ar gael i ymadawyr ysgol. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gydag...

Archifau Newyddion

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau