Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Gweld yr holl ddigwyddiadau

Cysylltwch â ni gyda manylion digwyddiadau sydd ar y gweill.

Newyddion

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod...

Diweddariad Ymrwymiad Caerdydd

Roedd tîm Ymrwymiad Caerdydd eisiau diweddaru partneriaid gyda’i weithgaredd wrth inni fynd i flwyddyn academaidd newydd. Bydd eleni’n...

Awst 2020 – Cylchlythyr Arbennig Ymadawyr Ysgol

Mae cylchlythyr Addewid Caerdydd y mis hwn yn drosolwg o’r ddarpariaeth sydd ar gael i ymadawyr ysgol. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gydag...

Partneriaid Addewid Caerdydd Yn Darparu Cyfleoedd ‘Rhithiol’ I Disgyblion Yng Nghaerdydd

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau ac yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd ar y system addysg ond mae’n parhau i fod o...

Darpariaeth Ôl-16 ar gael o hyd mewn lleoliadau Chweched Dosbarth

Mae nifer o leoedd ar gael mewn lleoliadau chweched dosbarth ledled y ddinas ar gyfer mis Medi, ac anogir disgyblion sy’n cwblhau Blwyddyn 11 yr...

Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith

Mae Project Pontio Rhithwir sy’n helpu plant sy’n gadael yr ysgol gynradd i baratoi ar gyfer dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, ar...

Project Dyddiaduron y ‘Diff’; COVID-19 drwy lygaid plant a phobl ifanc Caerdydd

Lansiwyd project ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd i rannu eu profiadau o COVID-19 drwy gofnodion wythnosol mewn dyddiaduron. Mae...

Wythnos Agor Eich Llygaid

Bydd rhai o’r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ymweld ag Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW a’r ysgolion cynradd bwydo yr...

Archifau Newyddion

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau