Awst 05

Partneriaid Addewid Caerdydd Yn Darparu Cyfleoedd ‘Rhithiol’ I Disgyblion Yng Nghaerdydd

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau ac yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd ar y system addysg ond mae’n parhau i fod o bwysigrwydd canolog. Yn ystod yr amser hwn pan nad yw’r mwyafrif o ddysgwyr yn gallu mynychu lleoliadau ac ysgolion yn bersonol, mae Addewid Caerdydd a phartneriaid yn gweithio i gynnig profiadau o waith rithwir.

Gan ddechrau heddiw, dydd Llun 13eg Gorffennaf, bydd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, Kier Construction a Chymdeithas Tai a Gorllewin Lloegr yn darparu profiad gwaith rhithwir i 3 grŵp o ddisgyblion blwyddyn 10 yn Ysgol  Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Roedd disgyblion blwyddyn 10 i fod i fynd ar leoliadau profiad gwaith ar ddechrau mis Gorffennaf ond cawsant eu canslo oherwydd COVID-19. Gyda chefnogaeth staff yr ysgol, bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd MS Teams byw gyda’r cwmnïau ac yn ymgymryd â thasgau / prosiectau cysylltiedig â gwaith trwy gydol yr wythnos.

Bydd partner arall o Addewid Caerdydd, ARUP, yn cynnal gweithdy ‘Cyflwyniad i Beirianneg’ trwy MS Teams gyda disgyblion blwyddyn 10 o Ysgol Plasmawr ar 14eg Gorffennaf. Bydd y gweithdy’n ymdrin â phynciau sy’n amrywio o ‘Beth yw Peirianneg?’, ‘Beth yw’r sgiliau allweddol i beiriannydd a pha bynciau sy’n dda i’w hastudio?’ I ‘Llwybrau I mewn I Beirianneg’
yn ogystal â phynciau cysylltiedig eraill.

Bydd tîm Addewid Caerdydd yn edrych i archwilio cyfleoedd rhithwir pellach dros y misoedd nesaf, yn enwedig edrych ar ddigwyddiadau fel ‘Wythnos Agor Eich Llygaid’ a sut y gallwn eu cyflwyno i ysgolion yn rhithiol.

Os hoffech ein helpu i lunio a datblygu cyfleoedd rhithwir, cysylltwch â ni

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau