Pobl ifanc ac ysgolion

Gan weithio gyda phartneriaid, cefnogir pobl ifanc i wneud trawsnewidiadau llwyddiannus i fyd gwaith trwy ystod o weithgareddau a chyfleoedd yn yr ysgol ac ar ôl gadael yr ysgol.

Mae cymorth ar gael i bobl ifanc yn yr ysgol

  • Archwilio gyrfaoedd trwy ddigwyddiadau, sgyrsiau ar yrfâu, lleoliadau profiad gwaith ac ymweliadau â gweithleoedd
  • Paratoi at chwilio am waith, e.e. Ysgrifennu CVs a thechnegau cyfweliadau
  • Mentora a chymorth
  • Cyfleoedd i gyfoethogi’r Cwricwlwm

Ar ôl yr ysgol

  • Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau
  • Cyfleoedd Gwirfoddoli
  • Cyfleoedd ar gyfer swyddi
  • Hyfforddiant cyflogadwyedd
Mae meithrin diddordeb plant a phobl ifanc yn eu gyrfaoedd ar gam cynnar yn bwysig ac mae annog gweithlu amrywiol o ddiddordeb mawr i mi- Llŷr, Cynhyrchydd Cyfres - Pobol y Cwm, BBC Cymru Wales - Drama
Mae Addewid Caerdydd yn cynnig y cyfle i gynyddu’r wybodaeth ac ymwybyddiaeth am y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael yn y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr- Joanna, Cyfreithwyr Cyswllt ymgyfreitha Masnachol, Blake Morgan LLP
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r ymgyrch i wella sgiliau pobl ifanc er mwyn galluogi unigolion sy’n barod i ymuno â’r byd gwaith i gyfrannu at economi Cymru a’r DU.- Jennifer, Pennaeth AD, Circle IT.
Mae Morganstone yn cefnogi cynllun Addewid Caerdydd yn gyfan gwbl ac yn ymrwymo i gynnig ystod o gyfleoedd i ysgolion Caerdydd gan gynnwys lleoliadau gwaith, cynlluniau hyfforddi, sgyrsiau am yrfaoedd, tasgau meithrin tîm, Diwrnodau Byd Gwaith ac ymweliadau â safleoedd.- Antonia, Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned, Morganstone
Drwy weithio gydag Addewid Caerdydd byddwn yn ysbrydoli pobl ifanc y genhedlaeth nesaf i ymgysylltu â rygbi a’i fusnes drwy amrywiaeth o gynigion addas at y diben, gan roi llwybr cadarnhaol drwy fywyd iddynt.- Ben, Rheolwr Rygbi Rhanbarthol, Undeb Rygbi Cymru
A oes cwestiwn gennych?

Newyddion diweddaraf

Cystadleuaeth CIWW

Mae Addewid Caerdydd wedi partneru â Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i roi Sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn am ddim i deulu lwcus o bedwar (rhaid i blant fod yn chwech oed... Darllen mwy →
Gweld pob erthygl newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau