Mae Cyngor Caerdydd yn mynd ati’n weithredol I gefnogi prosiectau chwarae stryd fel rhan o fenter Dinas Gyfeillgar at Blant Unicef. Mewn partneriaeth a Gwasanaeth Chwarae Plant Caerdydd, bydd Chwarae Cymru’n llywyddu’r seminar ar y 3 Hydref 2019 am 9:30am-12:30pm yn y Deml Heddwch, Caerdydd I mwyn rhannu arfer gorau a datblygu’r rhaglen chwarae stryd ymhellach I fwy o gymunedau. Bydd yn archwilio:

  • Cefnogi chwarae stryd ar lawr gwlad
  • Hyrwyddo chwarae stryd yn effeithiol yn lleol

Anelir y seminar hon at: weithwyr datblygu cymunedol, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr ymgysylltu ag Ysgolion, cymdeithasau tenantiaid a thrigolion, swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a chymdeithasau tai.

I archebu eich lee am ddim: https://www.chwaraecymru.org.uk/cym/digwyddiadau

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau