Telerau ac Amodau – Gwefannau Allanol

Nod Addewid Caerdydd yw sicrhau bod y wybodaeth a roddir ar y wefan hon yn gyfredol ac yn gywir. Ond, nid yw Addewid Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau â dolen atynt a cheidw’r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau â dolen iddynt neu newid cyfeiriad gwefan. Ni ddylai rhestriad gael ei ystyried yn gymeradwyaeth o unrhyw fath.

Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau