Chwef 20

Wythnos Agor eich Llygaid 2017

Cafodd cyfres o ymweliadau ag ysgolion gan rai o’r enwau mwyaf yn y byd busnes, y celfyddydau a diwylliant eu trefnu ar gyfer Wythnos Agor eich Llygaid eleni. Cynlluniwyd Wythnos Agor eich Llygaid i godi dyheadau’r plant o ran gyrfaoedd wrth iddynt baratoi i symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Yn dechrau heddiw, mae 27 o fusnesau a sefydliadau o Gaerdydd a’r ddinas-ranbarth ehangach yn ymweld â naw ysgol gynradd i sgwrsio â disgyblion Blwyddyn 6 am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt o ran gyrfaoedd.

Yn wreiddiol yn syniad staff yn Ysgol Gynradd Severn yng Nglanyrafon, cynhaliwyd Wythnos Agor eich Llygaid am y tro cyntaf yn 2015, gan ddechrau gyda help a chymorth busnesau cyfagos a phobl sy’ n gysylltiedig â’r ysgolion.

Gan ddefnyddio cysylltiadau a grëwyd trwy Addewid Caerdydd eleni, bydd Agor eich Llygaid yn gweld bod mwy o fusnesau a sefydliadau yn cymryd rhan,  gan ymweld â rhagor o ysgolion a siarad â rhagor o blant.

 

Y naw ysgol gynradd yw:

 

Ysgol Gynradd Grangetown, Ysgol Gynradd Kitchener, Ysgol Gynradd Landsdowne,  Ysgol Gynradd Mountstuart, Ysgol Gynradd Parc Ninian, Ysgol Gynradd Radnor, Ysgol Gynradd Severn, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul,  Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Fair Forwyn

Y 27 o fusnesau a sefydliadau yw:

Aldi, Atradius, BBC, Blake Morgan, Gleision Caerdydd, Castell Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Celsa, Circle IT, Eversheds Sutherland, Exchange Hotel, GE Aviation, ITV, Kier, Lovell Construction, Millennium FX, Morganstone, Network Rail, PricewaterhouseCoopers, Llu Awyr Brenhinol, y Post Brenhinol, Techniquest, Croeso Cardiff, Canolfan Mileniwm Cymru, Women in Poverty, Working Word

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau