Rhag 16

Wythnos Agor Eich Llygaid

Bydd rhai o’r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant yn ymweld ag Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW a’r ysgolion cynradd bwydo yr wythnos yn dechrau 20fed Ionawr 2020 wrth i Wythnos Agor Eich Llygaid ddechrau blwyddyn newydd.

Dyma’r tro cyntaf i Wythnos Agor Eich Llygaid ymweld ag Ysgol Uwchradd St Teilo’s C.W, ac ysgolion cynradd yn y clwstwr.

Yn gyfan gwbl, bydd 29 o fusnesau o ystod eang o sectorau yng Nghaerdydd a’r ddinas-ranbarth ehangach yn ymweld â’r ysgolion i danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o alwedigaethau. Bydd y busnes yn cyflwyno sesiynau archwilio gyrfa i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6, yn ogystal â myfyrwyr Blwyddyn 7 yn Ysgol Uwchradd St Teilo’s C.W.

Mae Willmott Dixon yn un o lawer o sefydliadau sy’n ymwneud ag Ymrwymiad Caerdydd ac yn cymryd rhan weithredol yn Wythnos Agor Eich Llygaid. Mae ‘OYEW yn gyfle anhygoel i roi mewnwelediad i bobl ifanc i’r amrywiaeth helaeth o ddiwydiannau. Mae’n offeryn hyfforddi am ddim i athrawon ac addysgwyr dyfu a datblygu eu gwybodaeth am ddiwydiannau modern a’r amrywiaeth o rolau arloesol sy’n esblygu o flwyddyn i flwyddyn ar draws y sector. Bydd Nicola Millard, Swyddog Cyswllt Cymunedol, Willmott Dixon, yn siarad yn Ysgol Gynradd St David’s C.W.

Dyluniwyd Wythnos Agor Eich Llygaid i godi dyheadau gyrfa’r plant wrth iddynt baratoi i symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae’r wythnos yn gyfle i fusnesau ddangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a gwneud gwahaniaeth i wahaniaeth i fywyd person ifanc.

Cynhelir yr Wythnos Agored Eich Llygaid nesaf yr wythnos yn dechrau 11eg Chwefror 2020 ar gyfer clwstwr Ysgol Uwchradd St Illtyd’s R.C.

Os hoffai’ch sefydliad ddarganfod mwy am Ymrwymiad Caerdydd ac Wythnos Agor Eich Llygaid, cysylltwch â Victoria Poole trwy e-bost victoria.poole@cardiff.gov.uk neu 02920 788565.

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau