Chwef 20

‘Wythnos Ysbrydoli’r Dyfodol’ yn Ysgol Gynradd Tredegarville.

Cynhaliwyd wythnos ‘Ysbrydoli’r Dyfodol’ Ysgol Gynradd Tredegarville ym mis Hydref 2017.

Yn ystod yr wythnos, trafododd y disgyblion eu gobeithion a’i breuddwydion am y dyfodol a siarad amdanynt. Gwahoddodd yr ysgol bobl i siarad am eu profiadau o fywyd ysgol a’r swyddi sydd ganddynt heddiw. Trwy Fenter Addewid Caerdydd, gwahoddwyd cyflogwyr megis Eversheds Sutherland, Network Rail, Drama BBC Cymru a Chyngor Caerdydd i Ysgol Gynradd Tredegarville i siarad â’r disgyblion yn ystod yr wythnos.

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau