Ein Cynnig

Mae Adduned Caerdydd yn cefnogi’r weledigaeth y bydd y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a darparwyr addysg i gysylltu plant a phobl ifanc ag amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael yn y byd gwaith.

Sut gall Addewid Caerdydd eich cefnogi chi?

Yma am sgwrs:

Mae cyfathrebu yn allweddol i unrhyw berthynas ac mae hynny'n cynnwys ein perthynas â chi a sut rydym yn gweithio! P'un a ydych yn berson ifanc, ysgol, a busnes, oedolyn gyda phlentyn neu wasanaeth cymdeithasol - rydym yma am sgwrs os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gyngor arnoch

Creu ffyrdd o gysylltu:

Rydyn ni'n creu’r cysylltiadau, fel nad oes rhaid i chi!

Rydym yn hoffi gwneud ffrindiau a chreu cyfleoedd i bobl gysylltu. Gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael yr hyn sydd ei angen arnoch!

"Mae Tîm Adduned Caerdydd yn chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith o ddarparu cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc ledled y ddinas. Mae gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth â nhw yn cynnig mynediad i bobl ifanc i'r profiadau a'r gefnogaeth fwyaf anhygoel, a all gael effaith sylweddol ar wella eu cyfleoedd ôl-16."

Craig Bartlett